ÜRÜNLER

Health Check

Firmanızda bulunan SQL Server'lar için performans, güvenlik, yüksek erişilebilirlik, felaketten kurtarma gibi konularda sistem analizi yapıp , raporlar sunulmaktadır. Bu işlemler ile mevcut sistemlerinizde performansında ve doğabilecek olası sorunlarda gerekli aksiyonları alınmış olacaktır.

SQL Server Health Check Hizmeti kapsamında aşağıdaki kontroller yapılmaktadır.

o Hardware (Storage, CPU, Memory) Configuration
o Virtualization Layer
o Operating System Settings
o SQL Server Instance Configuration Settings
o Database Configuration Settings
o Isilation level Settings
o TempDb Configuration
o Database Maintenance
o Backup Strategy
o Disaster Recovery Plans
o High Availability Strategy
• Performance Tuning

Firmanızda bulunan SQL Server'larınızda çalışan operasyonel ve raporlama sorguların performansını iyileştirmeye yönelik analiz ve raporlama hizmeti sunmaktayız. Bunların bazıları;

o Veritabanı tasarımı ve veri yapısının yeniden tasarımı (re-design).
o Tasarım aşamasında tablo ve veritabanlarının bölümlenmesi (database and table partitioning),
o Query (Sorgu) Optimizasyon Teknikleri kullanılması,
o Tablolardaki performans düşürücü indekslerin kaldırılması, doğru indekslemenin yapılması.
o Birleşik sorguların (Joined Queries) incelenmesi ve yeniden yazımı,
o Recursive sorguların incelenmesi ve yeniden yazımı,
o Query Execution Plan çıktılarının incelenmesi ve yorumlanması,
o Isolation Level kullanımının gözden geçirilmesi,
o Transaction yönetimi ve optimizasyonu,
o Deadlock'ların takibi ve giderilmesi,
o Disk ve hafıza okumalarının incelenmesi,
o Geçici (Temp) Tablo kullanımlarının incelenmesi,
o CLR performans çalışması yapılması,
o SQL Performance Monitor, SQL Profiler ve Tuning Wizard araçlarının kullanımı ve sonuçların analizi.

SQL Server Yönetimi ve Proje Hizmetleri

SQL Server Yönetimi ve Proje Hizmetleri

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo